Υπόμνημα Σ.Φ.Ε.Ε αναφορικά με τα προτεινόμενα μέτρα φαρμακευτικής πολιτικής του ΥΥ - celebs.gr

Breaking

Υπόμνημα Σ.Φ.Ε.Ε αναφορικά με τα προτεινόμενα μέτρα φαρμακευτικής πολιτικής του ΥΥ

featured image

Στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή του νομοσχεδίου που αφορά στην κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις, όπου εμπεριέχονται άρθρα που αφορούν στη φαρμακευτική πολιτική και πιο συγκεκριμένα τα άρθρα 32, 33 και 42, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), κατέθεσε σήμερα υπόμνημα στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.


Η συγκεκριμένη διάταξη (άρθρο 33) επιδιώκει την ανακατανομή του Clawback εξαιρώντας ταυτόχρονα τα γενόσημα και τα off-patent (εκτός προστασίας) φάρμακα από τον υπολογισμό του τμήματος ανάπτυξης του Clawback. Ο ΣΦΕΕ αιτείται την άμεση απόσυρση της διάταξης αυτής, καθώς προκαλεί άλλη μια στρέβλωση, πιέζοντας δραματικά τη βιωσιμότητα του κλάδου, και στοχοποιεί την καινοτομία θέτοντας σε κίνδυνο την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε νέα φάρμακα.

Δείτε Εδώ το Υπόμνημα του ΣΦΕΕ προς τη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων

Δειτε Εδώ την Επιστολή του ΣΦΕΕ και του PIF προς τον Πρωθυπουργό

Πηγή: www.newsbeast.gr