Μυστήριο με τις ράβδους χρυσού του Τράγκα σε τραπεζική θυρίδα του εξωτερικού - celebs.gr

Breaking

Μυστήριο με τις ράβδους χρυσού του Τράγκα σε τραπεζική θυρίδα του εξωτερικού

featured image

Το ενδεχόμενο ο δημοσιογράφος να θεωρούνταν φορολογικός κάτοικος Μονακό, κάτι που θα εμπόδιζε τους ελέγχους στην περιουσία του, απορρίπτεται με πόρισμα των Αρχών.

Ο Γιώργος Τράγκας ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας που σημαίνει ότι φορολογείτο στην Ελλάδα, συνεπώς η περιουσία τόσο στη χώρα όσο και εκτός τίθεται από την εξέταση των Αρχών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να γίνουν ταξίδια σε Γαλλία και ΗΠΑ, προκειμένου να γίνει επιτόπια διαπίστωση των περιουσιακών στοιχείων του δημοσιογράφου.


Οι αρχές ερευνούν και τις 10 ράβδους χρυσού που έχουν βρεθεί σε τραπεζική θυρίδα στο εξωτερικό, καθώς η απόκτησή τους θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη. Αναζητούνται τα χαρτιά που θα δικαιολογούν την κατοχή τους από τον Γιώργο Τράγκα.


Η τιμή μίας ράβδου χρυσού του ενός κιλού ξεκινάει από 57.000 με 58.000 ευρώ. Σύμφωνα με το MEGA, όσο μικρότερες είναι οι ράβδοι χρυσού τόσο μεγαλύτερη αξία έχουν, καθώς η εμπορευσιμότητά τους είναι πιο εύκολη.